Tag Archives: áo mưa kết hợp ô

Áo mưa kết hợp ô

Được làm bằng da tổng hợp không thấm nước, Umbrella Coat là áo mưa kết hợp một chiếc ô và áo mưa. Nó bảo vệ bạn tránh mưa từ đầu đến chân. Umbrella Coat có thể được điều chỉnh để cung cấp mức độ bảo vệ bạn tránh mưa khác nhau. Trong những cơn mưa