Categories
Quà tặng bạn bè Đồng hồ

Đồng hồ đám cưới đá phiến

Trên mặt đồng hồ được in hình 2 chú chim bồ câu, và trái tim được thiết kế dùng làm điểm tâm đồng hồ. Phía trên tâm là 2 dòng họ tên gồm 2 tên bất kỳ lên đến 9 ký tự và họ lên đến 12 ký tự. Dưới điểm tâm là ngày tháng […]