Categories
Ngày phụ nữ 08/3 20/10 Ngày valentine 14.2 Quà tặng bạn bè Quà tặng bố Quà tặng mẹ Quà tặng ông bà Quà tặng để bàn Sinh nhật

Đĩa thiếc kỷ niệm

Tác phẩm cá nhân độc quyền. Tôn vinh các cặp đôi hạnh phúc với sự điêu khắc phức tạp lên đĩa thiếc ngày kỷ niệm. Đĩa thiếc kỹ niệm được khắc với bất kỳ năm kỷ niệm nào (25, 50 năm,…) cùng với 2 tên của bạn yêu cầu, lên đến 9 ký tự, nối […]