Categories
Kỷ Niệm Chương - Huy Hiệu Ngày đón nhận huân huy chương

Huân chương giải thưởng quân sự

– Vật liệu: kim loại dát pha lê, là nguồn cảm hứng đến từ thiết kế huy chương dát ngọc bích ở thế vận hội Bắc Kinh. – Hoàn thành: tất cả bên trong được đánh bóng và vàng 24k, 0.955 bạc nguyên chất và đồng đỏ mạ. – Các chữ cái và tác phẩm […]