Categories
Tư vấn tặng quà

Đồ chơi và trò chơi cho trẻ em mắc chứng tự kỷ

Tham gia và giữ sự quan tâm của một đứa trẻ bạn cần có kinh nghiệm và đó quả thật cũng đầy thách thức. Tuy nhiên có một số cách để làm điều này, bắt đầu một giai đoạn trứng nước. Trẻ em mắc chứng tự kỷ thường rất quan tâm đến âm nhạc, âm […]

Categories
Tư vấn tặng quà

Chọn quà cho trẻ mắc chứng tự kỷ

Mua quà tặng cho một đứa trẻ tự kỷ khó khăn hơn rất nhiều, vì bạn phải cân nhắc đến độ tuổi của trẻ, mức độ phát triển của bệnh tự kỷ, mức độ học tập của trẻ, mức độ nhận thức…tất cả những điều đó đóng một vai trò quan trọng trong việc lựa […]